Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Oynasana Elektronik Hizmetler A.Ş. (“Oynasana” veya “biz”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle; bize sağladığınız kişisel verilerinizin neler olduğu, bunların hangi amaçla, ne şekilde işleneceği ve bu çerçevedeki haklarınızla ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizi aydınlatmak amacıyla Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

Oynasana.com’a kayıt olurken ve/veya Oynasana.com’da alışveriş yaparken bizimle zorunlu olarak paylaştığınız ad, soyad, eposta adresi, fatura adresiyle tercihen paylaşabileceğiniz telefon numarası ve T.C. kimlik numarasını Oynasana.com’da hesap oluşturabilmenizi ve  Oynasana.com’dan alışveriş yapabilmenizi sağlamak, fatura düzenleyebilmek ve satış sonrası hizmetleri sunabilmek için saklıyor ve işliyoruz. Gerek görülmesi halinde T.C. kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı ön yüz görüntüsünü dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi amaçlarıyla toplayarak sistemlerimizde saklıyor ve işliyoruz. 

Oynasana.com’u kullanırken daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamanız için cihazınıza çerezler yerleştirilebilir. Çerezler, Oynasana.com’u kullanmanız için zorunlu olmayıp; dilerseniz bunları tarayıcınızın ayarlarını düzenleyerek devredışı bırakabilirsiniz. 

Kişisel verilerinizi hangi yöntem ve hukuki sebeple işliyoruz?

Kişisel verilerinizi kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ortamda otomatik yolla işliyoruz. 

Kişisel verileriniz 3. kişilere aktarılıyor mu?

Resmi mercilerden yürürlükteki mevzuata uygun şekilde talep gelmesi halinde; kişisel verilerinizi gelen talebin içeriğiyle sınırlı olacak şekilde bu mercilere aktarabiliriz. 

Ad, soyad, eposta adresi, fatura adresi ve telefon numaranız, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kimlik tespiti ve doğrulaması amacıyla ödeme aşamasında kullanacağınız ödeme kuruluşuna aktarılabilir.

Oynasana.com için Shopify’dan elektronik ticaret altyapı hizmeti aldığımızdan Oynasana.com’a kayıt olarak veya Oynasana.com’dan alışveriş yaparak bizimle paylaşacağınız verileriniz Shopify’ın dünyanın farklı bölgelerinde bulunan sunucularında güvenli olarak saklanmaktadır. Shopify’ın kişisel verilerin korunmasına ilişkin gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz. Bu işlemenin yasal dayanağı, dilediğiniz zaman geri alabileceğiniz açık rızanızdır. 

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?

Oynasana.com’a kaydolduğunuz veya Oynasana.com’dan alışveriş yaparken kullandığınız eposta adresiniz veya KEP adresinizle tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili; 

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. KVKK çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Değişiklikler

Bu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde dilediğimiz zaman önceden tarafınıza bildirmeksizin ve onayınızı almaksızın değişiklikler yapabiliriz. Esaslı değişiklikler yapmamız halinde ise bu değişiklikler hakkında sizi bilgilendireceğiz. Bu sebeple; bu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni belirli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. 

İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili bir sorunuz ya da talebiniz olursa, aşağıdaki eposta adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. 

Eposta adresi: destek@oynasana.com

KEP adresi: oynasana@hs03.kep.tr